Workshops

Onze workshops

Onze workshopreeks ‘Geluiden leren…’ is bedoeld voor kinderen van 6 tot 10 jaar oud (middenbouw). Deze reeks bestaat uit vier workshops, vier weken op rij. Iedere workshop duurt 45 minuten. Elke workshop heeft een andere focus. Zo gaan we 'Geluiden leren…' exploreren en produceren, interpreteren, imiteren en improviseren. Bij de laatste workshop geven we een kleine presentatie aan alle ouders. In ‘Geluiden leren…’ komen zelfstandig en samen werken, werken zonder materiaal, creativiteit, beleving en plezier ook aan bod.

Het is in overleg mogelijk om de originele workshopreeks afzonderlijk te boeken, en ook om de originele workshops korter te maken. We hebben bijvoorbeeld ook ervaring met het geven van onze eerste workshop van maar 15 minuten, als een snelle energizer voor verschillende klassen.

Workshop op maat

Wij kunnen ook een workshop op maat maken. Wilt u bijvoorbeeld meer focus op taal of wiskunde? Dan kunnen we deze onderwerpen verbinden met muziek. Kinderen leren sneller en met meer plezier wanneer lastige begrippen door middel van muziek gegeven worden. 

De workshopreeks op maat kan uit minimaal één en maximaal acht workshops bestaan. Deze workshops zijn standaard 45 minuten lang.